Pod koniec roku firma będzie posiadać własny pdnośnik koszowy
(wysięg 22m).